هیئت رئیسه

نام و نام خانوادگیسمت
خسرو معدنی پوررئیس
امیر عبدالهنائب رئیس
یونس علیزاده وقاصلوخزانه دار
محمدتقی توسلیعضو هیئت رئیسه
سید سلمان نورآذرعضو هیئت رئیسه
علی توکلی گلپایگانیعضو علی البدل
سید حسن هاشم آبادیعضو علی البدل