معرفی

اندازه شناسی

اندازه­ شناسی (Metrology) شاخه ‏ای از علم است که به شناخت و بررسی روش های مختلف اندازه­ گیری کمیت­های فیزیکی و استانداردسازی می­ پردازد. نیاز مبرم به قابلیت ردیابی نتایج و استانداردهای اندازه­ گیری در سطح بین المللی، جوامع را به سمت شبکه­ های جدید از همکاری با  سازمان های بین­ المللی، منطقه­ ای و ملی مختلف هدایت کرده است. هیچ کمیتی بدون اندازه شناسی و ایجاد زیرساخت­های آن، به طور معتبر، قابل اندازه­ گیری نیست. بخش­های صنعتی و مصرف کننده­ ها همواره به نتایج حاصل از اندازه­ گیری­ ها که بر اقتصاد، سیاست، سرمایه گذاری و فعالیت بخش­های خصوصی جامعه تأثیرگذار می باشند ، وابسته هستند. یکی از مهمترین این زیرساخت­ها، اندازه شناسی و آزمایشگاه­های مرجع آزمون و کالیبراسیون در کشور است.از طرفی با توجه به مشارکت روز افزون کشورهای مختلف در تجارت بین المللی، توجه به اصول تنظیم قوانین ملی و بین المللی اندازه شناسی، کشورها را آماده می­کند تا در چارچوب قوانین اساسی صحیح در حوزه اندازه شناسی، با کسب مزیت رقابتی ، وارد عرصه داد و ستد بین­ المللی شوند.

انجمن اندازه شناسی

انجمن اندازه شناسی ایران با هدف گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش اندازه شناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های اندازه گیری، کالیبراسیون و بهبود کیفیت با اخذ مجوز از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تاسیس شده است.