ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان حافظ، رو به روی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه 8، اتاق 884، دفتر انجمن اندازه شناسی ایران

ایمیل: info@metrologysi.ir

تلفن: 64543402-021