آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نام مسئول: دکتر یونس علیزاده وقاصلو

تلفن : 94-64543493

آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه 3-

——————————————————————————————————————–

آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه ها توانسته است در چند سال اخیر فعالیت های قابل توجهی در زمینه ترویج، بومی کردن، کاربردی کردن علوم مهندسی، بهبود کیفیت محصولات داخلی و اعتلای توان مهندسی در سطح کشور ایجاد نماید. بطوریکه نتیجه این فعالیتها باعث تشویق صنایع، شرکتها، سازمانها، نهادهای علمی و تحقیقاتی به ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه شده است.

خلاصه ای از این فعالیتها در زمینه های مختلف از جمله صنایع ساختمان، صنایع خودروسازی، صنایع دریائی، صنایع ریلی، صنایع مهندسی پزشکی و غیره به شرح زیر می باشد:

1- ایجاد امکانات برای انجام پژوهشهای صنعتی و آزمونهای مختلف کنترل کیفیت سازه ها و تولیدات صنعتی

2- علاقه مندی مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشور جهت استفاده از امکانات این مرکز.

3- کمک به مهندسین مشاور و ناظر در جهت تصمیم گیری در طرحهای  بزرگ  صنعتی و عمرانی کشور

4- ارتباط بیش از 200 شرکت صنعتی جهت بهبود کیفیت محصولات خود و بهره مندی از پیشنهادهای علمی این مرکز.

5- انجام پروژه های تدوین استانداردهای ملی توسط دانشجویان مهندسی در زمینه کنترل کیفیت.

6- عقد قراردادهای مختلف پژوهشی و کاربردی با صنایع و حل مشکلات علمی آنها.

7- اختراع و نوآوری ها در زمینه های مختلف صنعتی و جذب جوانان فارغ التحصیل و کارآفرینی آنها.

8- تدوین، ارائه و آموزش استانداردهای ملی و جهانی و تشویق به کارگیری این استانداردها در صنعت.

9- ارائه مشاوره های فکری و عملی به صنایع مختلف در زمینه بهبود کیفیت تولیدات و محصولات صنعتی.

10- کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی برا ی مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی و صنایع کشور.